Genusforskning

april 7, 2018

-Ja himmel vad får jag allt ifrån!?

Idag målade jag en så’n där knäpp teckning igen. Jag undrar så hur det kom sig att jag ritade en sådan bild.
-Ja varför gjorde jag en sådan bild?

Sedan poppade plötsligt ett namn på bilden upp:
Genusforskning! och då började jag skratta hejdlöst. Sedan var det kört! Jag skrattade och fixade olika filter, gav underrubriker och skrattade mera.

-Vilken tur du har som kan roa dig så lätt, sa min dotter, när jag berättade.
-Ja, det är jag knasigt bra på, svarade jag.

Men visst har genusforskningen barkat helt snett! Ovetenskaplig och agenda-aktivistisk framstår den som. Alltså – jag har själv gjort undersökningar och skrivit vetenskapliga uppsatser där jag lyft ett genusperspektiv. Det tycker jag är viktigt! Jag har då visat på pojkars och flickors skillnader – och likheter – i tex matematik och läsinlärning. Det kan ju vara avgörande viktigt att veta – rent pedagogiskt – för vilka resultat man uppnår med undervisningen. Visst finns det skillnader. Liksom likheter. Jag undersökte då en hel årskull i en kommun. Värdefull kunskap för varje pedagog. Och inte minst för enskilda elevers utveckling.

Men vad är det för genusforskning som sker idag!? Hur användbar är den förutom för vissa i debatten? Alla blir förlorare och hamnar snett i verkligheten. Eller?

Bilden/bilderna/animeringen … kommer nu …

Sketch - Genusforskningens Ansikten. ***

Sketch - Genusforskningens Ansikten.

Ps. The Red Pill. Se även den norske Hjernevask.


Ballerina Test

februari 20, 2018

Dance me to the end of Love – Front – and Back side – Same Same.

  Läs hela inlägget här »


Kroki – I beg your pardon

februari 19, 2018

Läs hela inlägget här »


In Creative Mood

februari 17, 2018

Läs hela inlägget här »


Lek med Kroki

februari 16, 2018

Läs hela inlägget här »


Livets mening

oktober 16, 2017

Livets mening … hur kan man tänka om denna djupa fråga?

Jag tänker ju alltid i TRE ….

  • Livet utifrån universums perspektiv.
  • Livet utifrån livets eget perspektiv.
  • Livet utifrån ditt och mitt perspektiv.

Man måste ju alltid tänka efter och begrunda valet av perspektiv. Livet är inte enkelt och jag har definitivt ingen ambition att göra det enkelt. Jag vill att livet ska vara en utmaning. En utmaning som driver på … och jag tänker inte begränsa mig genom att lista VAD som ska drivas på. Här gäller öppenhet. Öppenhet för utveckling på alla plan.

Livet utifrån universum är en slump. Ett slags experiment av enskilda atomer i grundämnen. Lite spännande detta med slumpen. Spelplanen är helt oförutsägbar. En slump.

Livet utifrån livets eget perspektiv handlar bara om överlevnad. Krass överlevnad. Där drivkraften inte skyr några medel. Den starkaste vinner i den tiden det gäller.

Livet utifrån Ditt och Mitt perspektiv skiljer sig. Det kan skilja sig väsentligt. Du kan ha en mörk livssyn och jag en ljus. Vi kan välja vårt eget perspektiv och avstamp. Jag har valt mitt. Men det innehåller flera meningar. Kanske faktiskt TRE det också.

1. Livets mening är att få barn som tar väl hand om sina barn.
2. Livets mening är att utvecklas så gynnsamt och konstruktivt som möjligt.
3. Livets mening är att under tiden njuta och finna levnadskonstnären i sig själv.

Oj … det gick lättare än jag trodde att komma fram till livets mening.

Crazy Art by me - I'm thinking..

 


It Hurts Deeply

september 1, 2017

I’m so creative
it almost hurts deeply – because
I’m so thankful

Ps. so thankful … immensely thankful … for my creativity … just saying!!!

blue_20151124_lion2.

 


I have to Think More

juni 9, 2017

Just checking – if I can use this blog for Daily prompts – in my humble and tender statement … Hopefully I can …

to want is
to feel right about what
your heart wish

… or …

wanting is
in need for critical thinking
about reality

… or … I have to think more about this …
Yes I could! Hurray!


Margit Island Budapest.