bwBlue

Paradigmskifte

Det är paradigmskifte i min värld. En av mina världar. Cyber. (mer…)