Dag: januari 31, 2016

BW - Hug me !!!

blogfia up to date

Nu är blogfia2 överförd hit till blogfia.
blogfia2 kom till p.gr.a. att ett grön markering förekom på blogfia lite här och där. Skrev till wordpress om det men fick inget svar. Dock är grönmarkeringarna borta nu.

Det är ett massa donande med olika bloggar. Till slut kanske det blir bra …

BW - Hug me !!!